اهداف غرفه سازی نمایشگاهی
09 آوریل 2018
(0 رای‌ها)

اهداف غرفه سازی نمایشگاهی و اقدامات لازم برای دستیابی به این اهداف

برای دستیابی به اهداف غرفه سازی نمایشگاهی می توان با بکار بردن روشهای بازاریابی هدفمند، روابط عمومی صحیح، مـدیریت و برنامـه‎ریـزی درست، دستیابی به موقعیت بین المللی عالی و معرفی نمایشگاه در مقام یک رویداد مهـمّ در شاخه ای از صنعت می‌توان به این اهداف دست یافت. همچنین مدیریت نمایشگاه پیوسته باید به دنبال گرایشهای جدید و توسعه فنی نمایشگاه و خدمات مـرتبط بـا آن باشـد. و اقـدام بـه اهداف برگزاری برپایی نمایشگاههایی بنماید که در راستای اهداف صادراتی کشور و تقاضای مصـرف کننـدگان داخلی و خارجی باشد.

از مهم ترین اهداف غرفه سازی و برپایی یک نمایشگاه، دریافت سود بیشتر از محل نمایشگاه است. اما برای کسب سود باید یک نمایشگاه موفق برپا کرد و هر نمایشگاهی نمی تواند کارفرمای خود را به سوددهی برساند.
موفق به معنی حضور پیوسته بازدیدکننـدگان در طـول برگزاری نمایشگاه است. همچنین برای برپایی نمایشگاه و ساخت غرفه باید به دنبال اهداف بلند مدت بود. شما می توانید برای یک سال در نمایشگاه شرکت کنید. هزینه های تبلیغات و دیگر هزینه ها را کاهش دهید و تمامی فضای نمایشگاه را بفروشید. در این سال سود شما بسیار زیاد خواهد بود اما در سال بعد چنین سودی عاید شما نخواهد شد. از این رو شما برای رسیدن به اهداف غرفه سازی نمایشگاهی خود به یک استراتژی بلندمدت نیاز دارید.

عوامل موفقیت در نمایشگاه


داشتن یک دلیل منطقی برای طراحی غرفه در نمایشگاه یکی از دلایل عمده موفقیت آن است. همچنین جذب و مشارکت غرفه دارانی که در نمایشگاه شرکت می کنند از دیگر عوامل موفقیت در نمایشگاه است. پیش از شروع به کار ساخت غرفه از خود بپرسید که:
آیا بازدیدکنندگان از غرفه شما استقبال خواهند کرد؟
نمایشگاه باید به کدام شکل منطقه ای، ملی و یا بین المللی برگزار شود؟ و . . .
موارد زیر را برای رسیدن به اهداف غرفه سازی نمایشگاهی مد نظر قرار دهید:
جلب توجه غرفه داران و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی.
توسعه زیرساخت ها.
افزایش دانش و آگاهی تخصصی نیروها.
ارائه خدمات با کیفیت به بازدیدکنندگان و غرفه داران.
داشتن ارتباط پیوسته با سایر غرفه داران , اتحادیه ها , رسانه ها و ...

اهداف غرفه سازی با تعریف دقیق موضوع نمایشگاه

با سه روش ساده جهت تعیین دقیق اهداف غرفه سازی زیر می توانید عنوان نمایشگاه خود را تعریف کنید:

 1. جهت برگزاری نمایشگاه های داخلی ساده ترینراه ، انتخـاب یکـی از نمایشگاه هایی است که تاکنون در دیگر نقاط کشور برگـزار شده است.همچنین می توانید بخشی از یک نمایشگاه موجود را گرفته و با توسعه آن به صورت یک غرفه مستقل شروع به کار کنید برای مثال از یک نمایشگاه تخصصـی بزرگ یک گـروه کـالا را انتخـاب کـرده و آن را دستمایه برای اهداف غرفه سازی نمایشگاه قرار دهید. برای این کار نیاز به برخـی اطلاعـات اولیـه به صورت دسته بندی شده دارید:
پیشینه برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور.
برگزاری نمایشگاه در چه تعداد دوره و سال برگزار شده است.
نمایشگاه در کدام شهرها و کشورها برگزار شده است.
برگزارکننده نمایشگاه دولتی یا خصوصی است و . . .
تعداد مشارکت کنندگان در نمایشگاه.
تعداد بازدید کنندگان از نمایشگاه در رسیدن به اهداف غرفه سازی
امکانات و شرایط محل برگزاری و تاثیر آن در اهداف غرفه سازی ما
تسهیلاتی که توسط برگزارکنندگان قبلی ارائه شده است.
قیمت ساخت غرفه در نمایشگاه های قبلی.
شیوه های اطلاع رسانی به مخاطبین و دستیابی بهتر به اهداف غرفه سازی
چه سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در برگزاری نمایشگاه موثر بوده اند.
اگر قصد برگزاری یک نمایشگاه تکراری را داشته باشیم این اطلاعات می‌تواند موثر باشد اما اگر قصد داریم موضوعی از درون یک نمایشگاه بزرگ تخصصی جهت اهداف غرفه سازی انتخاب کنیم موارد زیر را نیز باید رعایت کنیم.

مرحله دوم دستیابی به اهداف غرفه سازی


2- می توانید از طریق مذاکره با انجمن‌ها و سندیکاهای داخل و خـارج از کشـور موافقت آنان در برپایی نمایشگاهی مرتبط با فعالیت اعضای آن جلب نمایید. انتخاب روش دوم به این مفهوم است که شما قصد برگزاری نمایشگاهی را دارید کـه تـا کنون بر گـزار نشده اسـت. در این اقدام دو چیز را در پیش رو دارید یا به دلیل عدم سابقه برگزاری نمایشگاه سـود خـوبی نصیب شما می شود و یا ممکن است به دلیل عدم شناخت کافی از بازار با خطر شکست و زیان مواجه شوید. از این رو بررسی مناسب شرایط بازار، در موفقیت شما در اهداف غرفه سازی اثرگذار است.
باید بدانیم:
سابقه برگزاری نمایشگاه در سطح ملی
سابقه نمایشگاه در سـطح بین الملل
تعداد فعالان مرتبط بـا موضـوع نمایشـگاه (تهیـه بانـک اطلاعاتی از منابع مختلف)
سطح درآمد و بنیه مالی فعالان مرتبط با موضوع غرفه آرایی نمایشگاه
تمایل به حضور در نمایشگاههای همراه با فروش یا حضور در نمایشگاههای غیر فروش از طرف مشارکت کنندگان.
میزان تقاضای بازار برای خرید محصولات عرضه شده در نمایشگاه
میزان پراکنــدگی کانون های فعالیت و گردآوری گروه هــای هــدف (غرفــه داران و بازدید کنندگان)
تشکیلات صنفی یا حرفه ای گروه محصولات عرضه شده مستقل است و یـا شاخه ای از آن است.
تمایل سندیکا، اتحادیه و یا اتاق‌های بازرگانی و تعاون بـه برگـزاری نمایشگاه

مرحله سوم دستیابی به اهداف غرفه سازی نمایشگاه


3-ایجاد فضای مناسب برای برگزاری نمایشگاه
و راه سوم برای دستیابی به اهداف غرفه سازی که دشوارتر است تعریف یک موضـوع نمایشـگاهی بـر اسـاس تحقیقـات بـازار اسـت. این تحقیق باید بر اساس بررسی‎هـای منطقـه ای، ملـی و بـین المللـی انجام شود. محققان بازار نیازها و خواسـته هـای غرفـه داران و بازدیدکننـدگان را شناسایی کرده و از آخرین دستاوردهای صنعت مورد نظر آگاه اند به این ترتیب توسعه و پیشرفته نمایشگاه و رسیدن به اهداف غرفه سازی میسر خواهد شد. در این مورد نکات مربوط به بندهای یک و دو باید رعایت شود.

فرایند برگزاری نمایشگاه


برای برگزاری هر نمایشگاهی جهت دستیابی به اهداف غرفه سازی باید سه مرحله اجرایی
الف - قبل از برگزاری نمایشگاه
ب - در طول برگزاری نمایشگاه
ج - بعد از برگـزاری نمایشگاه
انجام شود. هر برگزار کننده باید از اهمیت پروژه ای که در دست اجرا دارد مطلع باشد. و اصول علمـی و تجربی برگزاری نمایشگاه را برای رسیدن به اهداف غرفه سازی و حفظ اعتبار شرکت رعایت نماید. این کار همچنین از هدر رفتن سرمایه‌های هنگفت مشارکت کنندگان پیشگیری خواهد کرد. در صورتی که قصد برپایی نمایشگاه در سطح بین الملل دارید اعتبار صنعت نمایشگاهی کشور با رعایت این موارد حفظ خواهد شد. از این رو برای طراحی غرفه نمایشگاه خود از تیم های متخصص طراح غرفه و غرفه ساز و مشاوران مجرب استفاده کنید.

الف – اقدامات قبل از برگزاری نمایشگاه و اهداف غرفه سازی


برای رسیدن به اهداف غرفه سازی پیش از برگزاری لازم است یک برنامه ریزی مناسب و منسجم جهت آغاز پـروژه حسـاس ساخت غرفه و برگـزاری نمایشگاه داشته باشیم. این برنامه پس از ایده اجرای غرفه در نمایشگاه باید شکل بگیرد. سپس مشخص کردن اهداف غرفه سازی و انتخاب موضـوع قابـل اجرا انجام می شود.
تهیه چـک لیسـت دقیقـی از کلیـه مراحل اجرای کار با رعایت اولویت ها و زمان بندی انجام شود. برای افراد تیم اجرایی و یا واحدهای مسئول وظایف باید کاملا مشخص باشد. کنترل و نظارت دقیق مسئول پروژه بر نحوه عملکرد هر یک از واحدها برای جلوگیری از اشتباهات احتمـالی باید صورت گیرد، همچنین توضیحات جامع و کامل از مشکلات و چگونگی برطرف شدن آن ها و . . . ، برای حفظ سوابق و استفاده از آنها در پروژهای آینده باید ارائه شود. حداقل هشت ماه زمان برای این کارها نیاز است و باید به انتخاب و تشکیل تیم اجرایی نمایشگاه و تعیین واحدهای درگیـر بـا پـروژه و مشخص کردن مسئولیت ها بر اساس چک لیست پرداخت.
ادامه مراحل برپایی نمایشگاه جهت دستیابی بهتر به اهداف غرفه سازی و غرفه آرایی نمایشگاهی در مقاله بعدی منتشر خواهد شد. ما در شرکت مسیحا به شما در رسیدن به اهداف غرفه سازی با بهترین طرح غرفه و بهترین طراحی غرفه و مشاوره های لازم در خصوص شرکت در نمایشگاه کمک می کنیم.

خواندن 494 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 20 فروردين 1397 08:53

5 نظرها

 • MatDruppy ارسال شده توسط MatDruppy پنج شنبه, 13 تیر 1398 15:34

  Keflex For Pets Amoxicillin For Dogs Side Effects online pharmacy Baclofene Epilepsie

  پیوند نظر
 • MatDruppy ارسال شده توسط MatDruppy چهارشنبه, 05 تیر 1398 13:05

  Buying Macrobid 100mg Free Shipping In Internet cialis Cephalexin Dosage For Urinary

  پیوند نظر
 • MatDruppy ارسال شده توسط MatDruppy دوشنبه, 27 خرداد 1398 09:26

  Ciprofloxacin Conservation Priligy 30 Mg Kaufen Best Price On Arimidex cialis overnight shipping from usa Viagra Made In Canada Achete Du Cialis En France Livraisons Rapide

  پیوند نظر
 • MatDruppy ارسال شده توسط MatDruppy دوشنبه, 20 خرداد 1398 12:28

  Propecia Dolore Prostata viagra Keflex Milk Food Nausea Symptoms Viagra Drug Information Cialis Efectos Secundarios Mujeres

  پیوند نظر
 • MatDruppy ارسال شده توسط MatDruppy دوشنبه, 13 خرداد 1398 08:37

  Good Sites To Buy Viagra online pharmacy Cheap Amoxicillin Without A Prescription Canadian Pharmacy Cheap Amoxil

  پیوند نظر

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.